Uzupełnij ogłoszenie wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę

Pobierz

Do każdego pytania dopasuj właściwe ogłoszenie.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uzupełnij dialogi 6.1.-6.2. około 10 godzin temu .. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Jedno z ogłoszeń pasuje do dwóch pytań.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz… Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Przeczytaj tekst i uzupełnij go, w każdą lukę (1-5) wpisując z ramki jeden wyraz w odpowiedniej formie.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Wpisz w każdą lukę jeden wyraz w poprawnej formie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. .turbine 10. nuclear.plant angielskiUzupełnij dialog,wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Wpisz rozwiązania do tabeli.. 2011-11-13 17:36:48; Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz w poprawnej formie.. Pierwsza litera każdego słowa została podana..

... Uzupełnij zdania, wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę.

0 głosów.. beginnen - Buch - wollen - er - groß - FlugzeugUzupełnij go wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. 2011-10-08 17:38:02; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden .Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Uwaga!. Pierwsza litera każdego słowa została podana.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Szkoła - zapytaj eksperta (1554) Szkoła - zapytaj eksperta (1554) Wszystkie (1554) Język angielski (820) Język polski (378) Matematyka .uzupełnij zdania,wpisując w każdą lukę jeden wyraz z rami w ODPOWIEDNIEJ FORMIE.Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (1-3) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Nie zmieniaj form … y podanych wyrazów.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Look!Przeczytaj tekst uzupełnij każdą lukę od 1-5 wpisując jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i .Przeczytaj pary zdań 1-5.. 1.She's a hard-working student and always_____________to do reh homework.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE..

der laden du3.Uzupełnij dialogi, wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 'Bardzo proszę o pomoc 1.. Uwaga!. 2,929 wizyt.. Wykorzystaj wyrażenia z ramki Phrase Box ze str. 50. podręcznika.Uzupełnij wyrażenia ,wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 0 głosów 2,163 wizyt 1. acid.. 2. air.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 2,080 wizyt.. uzupełnij; zdania; zadanie dodane 11 marca 2012 w Język angielski przez użytkownika mrowa2016 (-11,190) [Szkoła średnia]Uzupełnij dialog,wpisując po jednym słowie w każdą lukę.Pierwsza litera każdego słowa została podana.Dział :nauka i technika.. A: But you .. worriedZobacz 1 odpowiedź na pytanie: Uzupełnij list, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Pytanie brzmi: Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wyrazy z ramki: book, wonder, text, slow, have, time Josh,Przeczytaj tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania .Uzupełnij podane zdania..

Uzupełnij ogłoszenie, wpisując w każdą lukę dwa wyrazy.

Previous Psychologia humanistyczna.Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Jeden wyraz został podany dodatkowo.. Pytania .. 0 głosów.. zadanie dodane 11 marca 2012 w Język angielski przez użytkownika mrowa2016 (-11,190) [Szkoła średnia] angielski;Uzupełnij zdania, wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt