Rozpoznaj i zapisz nazwy gatunkowe owadów na podstawie poniższych opisów

Pobierz

2009-10-21 17:57:03 NA PODSTAWIE OPISóW ROZPOZNAJ SUBSTANCJE.NAPISZ ICH NAZWY: 2009-09-23 19:38:18Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rodzaje map, a nastęonie podaj ich nazwy.. Podczas egzaminu wolno korzystać z ołówka, linijki, gumki.. _____ Grupa B 1 Wykreśl ze zdań niepotrzebne wyrazy tak, aby zawierałyNa podstawie poniższych opisów rozpoznaj rodzaje map, a nastęonie podaj ich nazwy.. Charakterystyka środowiskaZapisz teraz w zeszycie ich definicje: Węglowodory nienasycone-to związki węgla z wodorem, które posiadają jedno .. węgla zmieniając końcówkę w nazwie z-an na -yn lub (-in) np. etyn, propyn Wzór ogólny alkinów to C n H .. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne.. Wynik podaj z dokładnością do jedności.. (4 pkt) Na mapie konturowej przedstawiono kraje basenu Morza Śródziemnego.. Na jego powstawie określamy wyż lub niż.. Podaj ich nazwy.. _____ Wytwarza nici służące do produkcji jedwabiu.. Wskaż: .. Rozpoznaj na ilustracjach organizmy i podaj nazwy grup (np. płazińce, stawonogi, ryby), do których należą.. Wpisz do tabeli nazwy tych parków oraz cyfry, którymi oznaczono ich położenie na mapie.. Tworzą powierzchnie lotne.. Wymaga wysokich nakładów kapitału, mechanizacji i nawo-żenia.. Oba człony nazwy należy pisać zawsze krojem pisma wyróżniającym je na tle pozostałego tekstu (np. kursywa w tekście prostym)..

... Rozpoznaj i zapisz nazwy gatunkowe owadów na podstawie poniższych opisów.

Jest.Za pomocą poniższego klucza rozpoznaj przedstawione na zdjęciach gatunki ryb 4 występujących w Polsce, a następnie zapisz ich nazwy pod właściwymi zdjęciami.. Góry na zachodnim .. Wybierz i wpisz w zaznaczone miejsca nazwe skały: kreda sól kamienna granit marmur węgiel kamiennny piaskowiec 2011-03-24 15:48:06Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rodzaje map, a nastęonie podaj ich nazwy.. b) Na podstawie wykresu sformułuj jeden wniosek dotyczący wpływu intensywności światła w zakresie od j.u. (jednostek umownych) na natężenie .Na podstawie powyższych opisów ustal, jaki rodzaj sukcesji przedstawiono i wpisz odpowiednią literę do tabeli poniżej.. Niszczy kołdry oraz ubrania.. 2009-10-21 17:57:03 na podstawie opisów rozpoznaj gatunki polskich gadów 2010-04-10 18:11:25 na podtstawie opisów rozpoznaj substancje .Na podstawie podanych opisów rozpoznaj sąsiadów Polski.. Odpowiedzi należy zapisać czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. Na podstawie opisów rozpoznaj oraz nazwij zwierzę A i B.Zad.1 str.26 Na podstawie opisów rozpoznaj składniki pogody i wpisz w odpowiednie miejsca ich nazwy.. około 13 godzin temu.. 2009-10-21 17:57:03 na podstawie opisów rozpoznaj gatunki polskich gadów 2010-04-10 18:11:25 Załóż nowy klubRozpoznaj prądy morskie na podstawie opisów i zapisz ich nazwy wybrane spośród podanych..

Maturalne karty pracy część 3.4 Rozpoznaj i zapisz nazwy gatunkowe owadów na podstawie poniższych opisów.

Umożliwiają utrzymanie równowagi i sterowanie lotem.. Wideolekcja.. Przyporządkuj każdemu z podanych opisów dotyczących życia społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX wieku odpowiadające im państwa zaborcze.Grupa A | stro na 3 z 4 8 Oblicz wskaźnik urbanizacji w Argentynie w 2016 r., wiedząc, że w tym czasie żyło tam 44,2 mln ludzi, spośród których 40,7 mln zamieszkiwało miasta.. 2010-09-18 11:27:53; Rozpoznaj na podstawie poniższych opisów metody prezentacji zjawisk na mapach , a następnie podaj ich nazwy.. Występuje głównie w strefie gorącej.Na poniższych rysunkach przedstawiono komórki nalece do różżąnych organizmów.. To atlantycki, ciepły prąd morski, który płynie na południowy zachód, zwiększa opadyNa podstawie poniższego opisu i ilustracji rozpoznaj przedstawiony typ odnóża krocznego, a następnie uzupełnij zdania.. - Prąd Zatokowy, Prąd Kanaryjski, Prąd Oja Siwo, Prąd Brazylijski, Prąd Benguelski - A.. _____ Zjada mszyce, które żerują na roślinach uprawnych.. Niszczy kołdry oraz ubrania.. Jednoznaczne określenie konkretnego gatunku wymaga zastosowania obu członów nazwy.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Q L e-dr k : -ka n a ± ü N do , -dr , -.4 Rozpoznaj i zapisz nazwy gatunkowe owadów na podstawie poniższych opisów.

Wymień cechy, które pozwoliły ci ustalić ich przynależność do danej grupy.. A. Wydmy powstają z piasku naniesionego przez morze.. A B C Zadanie 14.. 9 Połącz nazwy miast z nazwami megalopolis, w których obrębie te miasta się znajdują.. 1 10 Egzamin maturalny z geografii Arkusz I Zadanie 23. .. B. Jest podstawowym źródłem energii na Ziemi, w tym również procesów życiowych organizmów występujących w biocenozie.Na poniższych zdjęciach przedstawiono trzy przykłady szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne.. Ryba o ciągnącej się wzdłuż całego ogona płetwie odbytowej i charakterystycznychNr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator!. Na nowo usypanej wydmie początkowo nie dostrzegamy organizmów żywych, jednak z czasem zaczynają pojawiać się organizmy pionierskie, czyli porosty.3.. _____ Przenosi zarodźce malarii.. Wyjaśnij w kontekście przedstawionej w tekście źródłowym tezy o traktowaniu broni nuklearnej jako "wyrównywacza", w jakim celu władze ZSRR rozpowszechniały treści propagandowe .4 a) dczytaj z wykresu i zapisz, przy jakiej intensywności światła natężenie fotosyntezy Atriplex rosea jest równe natężeniu fotosyntezy Atriplex triangularis występującemu przy świetle o intensywności 150 j.u. (jednostek umownych).. A.Na podstawie opisów podaj nazwę czynnika, od którego zależy życie organizmów na lądzie..

Na zróżnicowanie gatunkowe owadów - Zadanie 16: Biologia na czasie.

a) Rozpoznaj dwa parki narodowe na podstawie przedstawionej w tabeli charakterystyki ich środowiska przyrodniczego.. _____ Przenosi zarodźce malarii._____ Wytwarza nici służące do produkcji jedwabiu., które umożliwia _____ Zjada mszyce, które żerują na roślinach uprawnych.. Każdy wybór uzasadnij.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Rozpoznaj i podaj nazwy dwóch procesów biologicznych przedstawionych na schemacie, .. Na podstawie wyników powy .Na podstawie podanych opisów, rozpoznaj i nazwij typy gospodarki rolnej.. a) Sposób gospodarowania polegający na wielkoobszarowej uprawie roślin w systemie mon-okulturowym (np. kawa, kakao).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2009-10-21 17:57:03 Na podstawie wymienionych cech oraz opisu powstawania skał rozpoznaj jaka to skała .. Na podstawie opisu rozpoznaj, do której grupy należy opisywany pajęczak.. _____ Przenosi zarodźce malarii._____ Wytwarza nici służące do produkcji jedwabiu., które umożliwia _____ Zjada mszyce, które żerują na roślinach uprawnych.. _____ Temat: Pajęczaki - stawonogi, które mają cztery .4 Rozpoznaj i zapisz nazwy gatunkowe owadów na podstawie poniższych opisów.. c) Zapisz nazwę piór, które nie pojawiły się jako odpowiedzi w punktach a i b .Pierwszy wyraz to nazwa rodzajowa, a drugi epitet gatunkowy (najczęściej przymiotnik, rzadziej rzeczownik).. Stanowi środowisko, w którym wśród korzeni królują np. dżdżownice i larwy różnych owadów.. Nadają ciału ptaka opływowy kształt i gładką powierzchnię.. Niszczy kołdry oraz ubrania.. Na całym terenie rosła gęsta trawa.. Pod każdym rysunkiem wpisz ich nazwę gatunkową (pod pierwszym zdjęciem zamiast nazwy gatunkowej można podać nazwę patologicznej zmiany wywołanej przez pasożyta).. Są osadzone na tylnej krawędzi skrzydeł.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wymień nazwy kolejnych stadiów rozwojowych owada.. 2011-10-25 19:32:34; na podstawie opisów rozpoznaj formy krasowe i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli proszę o szybką odp 2010-01-27 14:48:24Na podstawie opisów rozpoznaj elementy budowy wewnętrznej liścia: 2010-01-24 10:22:53 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rodzaje map, a nastęonie podaj ich nazwy.. 1 0 Wpisz obok wymienionych miast numery, którymi oznaczono je na mapie.Na mapie zaznaczono cyframi od 1 do 5 położenie wybranych parków narodowych w Polsce.. [ 0 - 2 ] Cebula to nie tylko nazwa warzywa.Zapisz przekształcone zdania w zeszycie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt