System haccp w gastronomii hotelowej prezentacja

Pobierz

Wydawca: Polskie Zrzeszenie Hoteli (2004) Wydane w seriach: Biblioteka Hotelarza.. Aldona Kleszczewska.. W W Usługi hotelarskie w zakresie opieki nad d….. .+Koszt dostawy od -.. )Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń spełniających wszelkie wymagania związane z produkcją potraw, obiegiem surowców i gotowych wyrobów, przemieszczaniem się zarówno pracowników, jak i gości.. Przygotowywanie i podawanie śniadań Uczeń: EK 8) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania śniadań KW 1)SYSTEM HACCP W GASTRONOMII HOTELOWEJ PRZED CZYM MUSIMY SIĘ CHRONIĆ Bakterie (łac. Bacteriae, od gr.. Danuta Kołożyn-Krajewska.. Wykład z dyskusją 2.. Ochrona hotelu, systemy przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe.. Autotagi: druk.Zasady BHP w gastronomii - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - BHPEX Sp.. z o.o. dodany przez Nataliamisiek, 23 Września 2016 w Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.. System HACCP w gastronomii hotelowej Cel systemu HACCP pozwala eliminować zagrożenia już od momentu powstania surowca dając konsumentowi bezpieczny produkt.. Każdy pracownik mający kontakt z żywnością musi posiadać aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.Ponad 80 % pracowników świadomych wdrożenia systemu HACCP w ich zakładzie pracy potwierdziło istnienie Księgi (Planu) HACCP oraz deklarowało, że prowadzony jest monitoring CCP..

Działalność gastronomii hotelowej.

Historia hotelu 30Wyszukaj w serwisie.. Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 polega na zdefiniowaniu i wyodrębnieniu procesów w działalności firmy.. USTALENIE LIMITÓW KRYTYCZNYCH 4.. 74 Zakończenie 83 Bibliografia 85 Spis tabel 88 Spis rysunków 89.. Tadeusz Sikora.. Kryteria oceny jakości usług i satysfakcji klienta (metoda Servqual, metoda CSI) Przyczyny niskiej jakości usług.. USTALENIE KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH (CCP) 3.. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.Charakterystyka systemu HACCP i zasady jego wdraŝania HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności poprzez Bardziej szczegółowo Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywnościZasady systemu HACCP (Codex Alimentarius, 2003) 1.. Prawidłowo opracowane zaplecze gastrono- miczne pozwala na usprawnienie prowadzenia procesu technologicznego, zwiększa er- gonomię pracy oraz zapewnia właściwe warunki sanitarno-higieniczne produkowanych potraw.System został opisany w wytycznych FAO/WHO, w Unii Europejskiej obowiązek stosowania HACCP przez przetwórców i dystrybutorów wynika z ogólnej dyrektywy o higienie żywności (93/43) oraz z dyrektyw sektorowych dotyczących różnych produktów pochodzenia zwierzęcego..

Specyfika gastronomii hotelowej.

4.Sep 7, 2022Mar 19, 2022Redaktor naukowy Zeszytu Andrzej ChodyńskiPlik CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU HACCP I ZASADY JEGO WDRAŻANIA (PREZENTACJA).pdf na koncie użytkownika misiek.b • folder HACCP prezentacje • Data dodania: 15 mar 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Prezentacje, referaty pisemne.. Prawidłowy układ funkcjonalny zapewnia: jednokierunkowy przepływ surowców, półproduktów, potraw,Usługi hotelarskie w zakresie opieki nad….. Autorzy: Ewa Czarniecka-Skubina.. Obiekty hotelarskie (Dz.U.02.. Należy także pamiętać o przeprowadzaniu okresowych szkoleń BHP wśród zatrudnionych w zakładzie osób.. Przykładowymi procesami w Państwa hotelu mogą być: Proces marketingu i reklamy Proces rezerwacji miejscSystem HACCP w gastronomii hotelowej.. Napełnić komorę warzelną.. Wyróżnia się trzy rodzaje zagrożeń: - mikrobiologiczne (bakterie, wirusy), - fizyczne, np. szkło, piasek,Realizacja podstawy programowej dla zawodu technik hotelarstwa 422402 HGT.03.. Najmniejszy odsetek respondentów wiedział o formalnym powołaniu zakładowego zespołu ds. HACCP.. System HACPP w praktyce sprowadza się do: 1.Obszerny dział przepisów dotyczy pracowników gastronomii: Każdy nowy pracownik powinien przejść szkolenie BHP..

Poradnik wdrażania systemu HACCP w gastronomii hotelowej.

USTANOWIENIE SYSTEMU MONITOROWANIA CCP 5.System HACCP w gastronomii hotelowej Zasady obsługi konsumenta Systemy obsługi Przyjmowanie zamówień przez kelnera Rodzaje śniadań Technika i temperatura serwowania, przekąsek zimnych i gorących Podawanie przekąsek zimnych wraz z dodatkami Technika podawania zup Metody serwowania dań zasadniczych Kawa, herbata oraz metody ich podawaniaHACCP Apteczka HACCP dla zakładów spożywczych i gastronomii Obowiązek posiadania apteczki pierwszej pomocy jest narzucony licznymi przepisami.. Zagrożeniem jest wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi.. Aldona Kleszczewska.. Włączyć wyłącznik główny.. Charakterystyka hotelu 24 1.1.. Prezentacje mulitmedialne 3.HACCP dla Małej gastronomii: 1 - Księga HACCP według Codex Alimentarius2- Księgę GHP/GMP (Dobra Praktyka Higieniczna / Dobra Praktyka Produkcyjna) rozszerzon.pracy i obowiązki pracowników zakładów gastronomicznych.. HACCP jest systemem organizacji działania w firmie, służącym zapewnieniu bezpieczeostwa zdrowotnego żywności podczas wszystkich etapów jej przetwarzania i dystrybucji, aż po bezpośrednie dostar-czanie konsumentowi.. System ten polega na identyfikacji występujących zagrożeoZasady obsługi urządzeń grzejnych oraz chłodniczych w zakładach gastronomicznych oraz zasady BHP obowiązujące podczas ich eksploatacji Eksploatacja elektrycznego kotła warzelnego Obsługa elektrycznego kotła warzelnego: 1..

Normy prawne systemu HACCP 16.

Sprawdzić na wodowskazie poziom wody.. Tab. 6 Metody dydaktyczne 1.. Przejdź do koszyka.. analizować czynniki wpływające na zmiany w stosowaniu zasad systemu HACCP.. Usługi dodatkowe 28 2.. PRZEPROWADZENIE ANALIZY ZAGROŻEŃ 2.. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej.. Słowa kluczowe: system HACCP, wiedza pracowników, gastronomiaSystem zarządzania jakością obejmuje wtedy całą firmę, natomiast system HACCP zostaje wdrożony tylko w części gastronomicznej.. Klasyfikacja placówek i zakładów gastronomicznych.. "analiza zagrożeo i krytycznych punktów kontroli".. Aspekt ekonomiczny jakości - koszty wewnętrzne i zewnętrzne.. bakterion - "pałeczka") - grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo.. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.03.4.. Hotelowy pion techniczny: organizacja działu i zadania pracowników, konserwacja, remonty i modernizacje, transport wewnętrzny i zewnętrzny, działalność pralni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt