Arkusz obserwacji zajęć z języka angielskiego

Pobierz

Liczba stron w dokumencie: 4.. Hospitacja powinna być poprzedzona rozmową przedhospitacyjną, w czasie której powinien zostać ustalony termin i cel hospitacji oraz ewentualnie zaoferowana pomoc stażyście w przygotowaniu lekcji.. Rozwijane s ą wszystkie sprawno ści j ęzykowe (pisanie, czytanie, słuchanie, mówienie) 8.. Nauczyciel posługuje się językiem obcym 7.Jak przygotowa.. poleca 84% 322 głosów.. Przedmiot: język angielski, klasa 3b, grupa 11 Temat: My Granny is cool.. , Przygotowanie do piosenki/ zabawy językowej ,Po obserwacji zajęć następuje rozmowa pohospitacyjna, która może być prowadzona na kilka różnych sposobów: · w rozmowie bezpośredniej hospitujący udziela wskazówek nauczycielowi, który przeprowadził lekcję, · w rozmowie alternatywnej hospitujący sugeruje nauczycielowi czerpanie wiedzy i umiejętności ze wskazanych mu innych modeli dobrego nauczania,Jednym z głównych elementów pracy opiekuna stażu jest hospitowanie lekcji u nauczyciela stażysty.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Imię i nazwisko nauczyciela: Jolanta Obst.. Dzieci kolejno nazywają zwierzęta i kolory.. Zaloguj.. Tempo lekcji jest odpowiednie 6.. Poziom zajęć dostosowany jest do umiejętności uczniów , 3.. NADZÓR PEDAGOGICZNY.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.arkusz-obserwacji-zajec-jezyka-angielskiego-w-grupie-dzieci-6-letnich..

Obserwacje lekcji języka angielskiego.

Baza wiedzy / Język angielski / Humanistyczne.. Niniejsza karta ma pomóc nauczycielowi, praktykantowi lub stażyście zwrócić uwagę na prawidłowy przebieg lekcji.. Przebieg lekcji: 1.. Stopień awansu zawodowego, Nauczyciel mianowany, 3.. Dla przyszłych nauczycieli.. Zamów abonament.. Cele obserwacji 7. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI .. 21.11.. Treść.. Plany nadzoru pedagogicznego 2022/2023.. Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2021/2022.Obserwator powinien zastanowić się, na jakich elementach lekcji będzie się koncentrował.. Zapomniałem hasła.. CEL OBSERWACJI, FORMY PRACY UCZNIÓW, Podkreśl odpowiedzi dotyczące lekcji.. Pobierz (docx, 21,6 KB) Podgląd treści, ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI, 1.. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Nauczyciel mianowany.. arkusz obserwacji lekcji, 1 Czasami na zajęciach nauczyciel ma pod swoją opieką studenta lub stażystę.. Stosowane techniki i ćwiczenia są urozmaicone , 4.. Szkoła Przedszkole, Szukaj, Dokumentacja dyrektora, Placówki oświatowe,5.. Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Data obserwacji: 21.11.2019 Przedmiot: język angielski Klasa: VIII Imię i nazwisko nauczyciela: Sylwia Polak Temat lekcji: Utrwalenie materiału z rozdziału III i IV.. Temat lekcji/ zajęć 8.Cele lekcji / zajęć Lp..

Arkusz obserwacji zajęć - przedmiotu.

Nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy uczniów: - indywidualna, - zespołowa, - zbiorowa, 2.. Komentarze.Przedstawiam wypełniony arkusz obserwacji lekcji języka angielskiego.. Arkusz obserwacji zajęć języka angielskiego w grupie dzieci .Sep 1, 2021Konspekt lekcji z języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.. Prz ebieg lekcji jest płynny i logiczny 2.. Przed hospitacją lekcji należy .. Szkoła Przedszkole, Plany nadzoru pedagogicznego 2022/2023, Wzory dokumentów kontrolnych 2022/2023,Arkusz obserwacji zajęć języka angielskiego - Czasopismo dla dyrektorów przedszkoli publicznych oraz niepublicznych - MonitorPrzedszkola.pl, Narzędziownia, Arkusz obserwacji zajęć języka angielskiego, Redakcja, Wydanie, NR 131 (Wrzesień 2022) Formaty, WORD, Strona główna, Materiały do pobrania, 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola",Dla przyszłych nauczycieli - Sciaga.pl.. Data obserwacji.. , Przygotowanie do zabaw językowych Dzieci siedzą w kręgu, a nauczyciel rozkłada karty obrazkowe.. Nauczyciel posługuje si ę językiem obcym 7.. Stosowane s ą środki dydaktyczne (nagrania, pomoce wizualne, itd.). Cele operacyjne nauczyciela do .Temat zajęć .. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze..

Data obserwacji, 21.11.2013, przedmiot, Język angielski, 4.

Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa.. Szkoła Przedszkole.. Stosowane w toku lekcji formy organizacyjne pracy uczniów pomogły w osiągnięciu założonych celów lekcji.. .Arkusz obserwacji zajęć języka angielskiego w grupie dzieci 6-letnich, Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Author: Monika & ArturArkusz obserwacji zajęć języka angielskiego w grupie dzieci 6-letnich, Kontakt, Zaloguj, Zapomniałem hasła, Zamów abonament, Poznaj platformę, Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Zastosowanie ćwiczeń multimedialnych.. Stosowane s ą nowoczesne technologie 10.wprowadzenie zagadki opartej na wykorzystaniu zmysłu dotyku , Rozpoczęcie zajęć - powitanie , Piosenka na powitanie.. I (klasy: IIIa/IIIb) 5.. Imię i nazwisko nauczyciela, 2.. Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022.. Nauczyciele innych przedmiotów mogą skupić się na ocenie istotnych dla nich problemów, np.: poprawność określonych celów lekcji i ich realizacja w .ORGANIZACJA LEKCJI , 1.. Naturalnie, tylko nauczyciel tego samego języka jest w stanie ocenić poprawność językową.. Tempo lekcji jest odpowiednie 6.. Temat lekcji,Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych pod kątem oceniania uczniów w szkole ponadpodstawowej - wychowanie fizyczne..

TAK/NIE, 3.Arkusz obserwacji lekcji.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt