Wyjaśnij co oznaczają pojęcia etnografia folklor

Pobierz

Wyjaśnij, dlaczego w XV wieku Europejczycy poszukiwali drogi morskiej do Indii.. Będąc jakościową metodą badawczą, etnografia koncentruje się na rozumieniu fenomenów kulturowych, które odzwierciedlają wiedzę na temat systemów rozumienia w życiu grup kulturowych.etnografia- dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych roznych społecznosci i grup etniczych.. - muzyka kl. 1 gimnazjum.. Zakres podstawowy.. - muzyka kl. 1 gimnazjum.. Rodzaj książki.. Odpowiedź Guest.. folklor- symboliczno-artystyczna dziedzina kultury ludowej, mająca charakter wieloskładnikowy, nie jednolity i synkretyczny.. Wyjaśnij pojęcia : -Kolumbia -Ameryka -Indianie Co oznaczają dziś i skąd się wzięły 2. stan wojenny - sytuacja w państwie, w której rządzący sprawują władzę przy pomocy wojska, a prawa obywateli są zawieszone.Wyjaśnij , co oznaczają zwroty i wyrażenia : kulturalny człowiek , kultura bycia , przestrzegać kultury , kultura narodowa , rozwój kulturalny , dziedzictwo kulturowe .. Question from @Diamentowa24 - Liceum/Technikum - ChemiaRok wydania.. Podaj kilka przykładów decyzji politycznych w różnych obszarach aktywności państwa, które realizowałyby takie pojmowanie wolności.Wyjaśnij, co oznaczają pojęcia wodorosole i hydroksosole.. Znajdź więcej odpowiedzi Zadaj pytanie Poprzednie NastępneFolklor (ang. folk-lore "wiedza ludu") - symboliczno-artystyczna dziedzina kultury ludowej, mająca charakter wieloskładnikowy, niejednolity i synkretyczny..

Wyjaśnij, co oznaczają poj.

Rok imię i nazwisko odkrywcy drogi morskiej do Indii dlaczego kupcy Europy szukali tej drogi 3.Dlaczego Hiszpanom udało się opanować państwa Indiańskie w Ameryce 4.Skutki odkryć geograficznych po 2 dla Europy i nowo-odkrytych terytoriów Górali, Kaszubów, Ślązaków.itp Reklama Chcesz jeszcze o coś zapytać?. Odpowiedź uzasadnij.. Odnosi się zarówno do tańca jak i do śpiewu danego regionu np.. Reklama Chcesz jeszcze o coś zapytać?. Na podstawie budowy cząsteczki HI określ, czy jest ona dipolem.. 2010-11-15 19:53:52 Wyjaśnij pojęcia : muzyka filmowa oryginalna i muzyka filmowa adaptowana.. Arras-ozdobna tkanina na ścianę humanizm - kierunek w kulturze i sztuce, który wykjształcił się około 14 wieku we Włoszech .. Rosja Radziecka - potoczna nazwa państwa rosyjskiego od rewolucji październikowej 1917 roku do utwo Odpowiedź na zadanie z Historia 4Wyjaśnij liberalne rozumienie pojęcia wolności.. Nowa Era.. 2010-11-15 19:53:52DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Wydawnictwo.. !wyjaśnij co oznaczają podane pojęcia wojna pozycyjna i neutralność wyjaśnij co oznaczają podane pojęcia wojna pozycyjna i neutralność1..

2013-05-08 21:43:22 Wyjaśnij , co oznaczają pojęcia : etnografia, folklor.

b) humanizm -.. Mangama Poszukiwali ponieważ z tamtad kieli przywieźć duzo produktów.. HI to kwas HI ma budowę niesymetryczna, Cz.HI ma 1 biegun dodatni i 2 ujemne czyli H jest biegunem dodatnim a I biegunem ujemnymWyjaśnij, co oznaczają pojęcia: NSZZ "Solidarność" - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność": ruch społeczno - polityczny w Polsce na rzecz zmiany panującego w kraju systemu, przeciwstawiający się władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) oraz jej polityce.. - muzyka kl. 1 gimnazjum.. 2015-04-04 17:40:01Wyjaśnij pełnymi zdaniami co oznaczają niżej wymienione nazwy i pojęcia 2011-03-19 15:00:37 Zapisz, co oznaczają skróty i wyjaśnij pojęcia .. Prosiłabym o szybkie rozwiązanie :).. Wyjaśnij, dlaczego w XV wieku Europejczycy poszukiwali drogi morskiej do Indii.Wyjaśnij, co oznaczają pojęcia dipol i cząsteczka polarna.. Autorzy.. Związany z nim ruch społeczny doprowadził do upadku władzy komunistycznej ww naszym kraju.. Utworzony w Gdańsku po fali strajków robotniczych w sierpniu 1980 roku.Wyjaśnij, co oznaczają pojęcia.. A tak własnymi słowami : Charakterystyczne pieśni i taniec dla danego regionu.. Folklor - To muzyka ludowa.. Podręcznikwyjaśnij ,co współcześnie oznaczają podane wyrazy : konsul,toga,cenzor,kwestor,dyktator,senat,rebublika Osoba fizyczna - osoba będąca stroną Odpowiedź na zadanie z W centrum uwagi..

lubWyjaśnij pojęcia 2010-03-04 18:48:36 Wyjaśnij , co oznaczają pojęcia : etnografia, folklor.

Znajdź więcej odpowiedzi Zadaj pytanie Najnowsze pytania z przedmiotu MuzykaW zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem etnografia rozumie się wszystkie nauki etnologiczne bądź też jedną z nich .. Po gimnazjumNSZZ "Solidarność " - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"; pierwszy w Polsce niezależny związek zawodowy.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Z podanych tańców ludowych zaznacz te, które są polskie: trojak, czardasz, polka, walc wiedeński, rumba.Oraz wyjaśnij pojęcia: etnografia i folklor.. Bada ona pochodzenie kultury ludowej, sposób w jaki rozwijała się ona na przestrzeni wieków.. 2015-04-04 17:40:01Wyjaśnij co oznaczają pojęcia dipol i cząsteczka polarna na podstawie budowy cząsteczki HI określ czy jest ona dipolem odpowiedz uzasadnij.. Proszę szybko !. Nauka ta zajmuje się zwyczajami, wierzeniami oraz twórczością artystów ludowych.. Etnografia interesuje się również życiem społecznym ludów, prawami, jakie nim rządzą.Etnografia - Zwana dawniej laografią lub ludoznawstwem, to nauka o narodach, ludach i grupach etnicznych.. poniżej.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Wyjaśnij pojęcia 2010-03-04 18:48:36 Wyjaśnij , co oznaczają pojęcia : etnografia, folklor.. Podaj przykłady nazw i wzorów tych związków chemicznych.7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt