Arkusz obserwacji zajęć w świetlicy

Pobierz

-wykonanie kotylionu.4 pedagogicznej, wspomagał indywidualnie uczniów podczas wykonywania zadao na lekcji, każdemu uczniowi stwarzał okazję do odniesienia sukcesu (na miarę jego możliwości), przydzielał uczniów do grup w sposób zamierzony bądź łącząc celowo w grupy uczniów o różnych preferencjach, uwzględniał specyficzne trudności uczniów wynikające z dysleksji, dysgrafii, dysortografii iIstnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. Indywidualizacja zajęć dla uczniów zdolnych.. Temat zajęć : 11 listopada - co to za dzień?. Indywidualizacja zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce.. Menu dodatkowe.. Obserwacja zajęć przez kierownika świetlicy - czy w ramach nadzoru pedagogicznego.. Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok .Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych Temat zajęć : 11 listopada - co to za dzień?. Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej.. 2.Cele obserwacjiArkusz obserwacji ucznia.. Arkusz obserwacji godziny wychowawczej (GDW).doc (250.50 KB) 4.. Lekcje podsumowujące i sprawdzające wiedzę ucznia.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęć5.. Poprzedni.6) Zalecenia wymienione w arkuszu nauczyciel realizuje w mo żliwie najkrótszym czasie lub terminie okre ślonym przez obserwuj ącego..

Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych.

Samodzielność w pracy: lubi pracować samodzielnie, protestuje, gdy się chce mu pomóc lub narzucić własny styl pracy.. Przedmiot obserwacji Monitorowanie wspieranie rozwoju dziecka w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.. Etap drugi: Obserwacja lekcji Nadszedł czas na obserwację lekcji.. Zał ączniki : Nr 1 - ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Nr 2 - ARKUSZ OBSERWACJI NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO ZAJ ĘCIA Nr 3 - ARKUSZ OBSERWACJIZAJ ĘĆ REWALIDACJI16.. Załącznik 2 - Arkusz obserwacji lekcji.. Arkusz obserwacji lekcji 1.0.doc (267.50 KB) 4a. Hospitacja diagnozująca.. Kontrolno - oceniająca - diagnoza jakości działań nauczyciela-wychowawcy w zakresie realizacji celów określonych dla danej lekcji lub zajęć iii.Warto wówczas zajęcia obserwować i opisywać w dwóch kontekstach: • uwzględnianie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz • kształtowanie najważniejszych umiejętności opisanych w podstawie programowej.. Cel obserwacji: i. Doradczo - doskonaląca - pomoc nauczycielowi-wychowawcy w samoocenie i w określeniu kierunków samodoskonalenia ii.. Nauczyciel: Renata Kulik Data obserwacji; 10.11.2016r.. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.. Pobierz (doc, 55,5 KB) Podgląd treści.. Harmonogram doskonalenia kompetencji nauczyciela - indywidualny plan wspomagania..

Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych.

Arkusz obserwacji lekcji 2.0.doc (81.00 KB) 5.. Sprawdź przepisy o nadzorze pedagogicznym .. 1 września 2017 r.Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13 - Arkusze obserwacji.. Arkusz przed obserwacją 2.. Poczucie winy: gdy coś zbroi, czuje się winny, jest zawstydzony, skruszony.. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w notes i długopis.. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych - indywidualizacja procesu nauczania.. ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ .. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.. WZÓR NR 1.. Postów: 60.. Świetlica.Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą jego zajęć.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.Czy kierownik świetlicy szkolnej może chodzić w ramach nadzoru pedagogicznego na obserwacje zajęć?. Arkusz przedhospitacyjny.. Przebieg lekcji, spotkania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na element obserwacji:W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.. Obserwatorzy: Cel obserwacji: Dydaktyczno - doskonaląca Typ zajęć: Zajęcia świetlicowe.. Załączniki : 1.. Przykładowy opis z arkusza obserwacji dotyczy zajęć chemii: "Nauczyciel, w formie pokazu, wykonuje4..

Arkusz obserwacji zajęć.

Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. 11 listopada - co to za dzień?. Samorząd Uczniowski.. Skład Samorządu Uczniowskiego.. Data publikacji: 5 listopada 2018 r. Poleć znajomemu.Założenia dydaktyczno - wychowawczo - organizacyjne zajęć: Typ zajęć: Temat zajęć: Cele szczegółowe: Metody pracy: Formy pracy Środki dydaktyczne: Zgodność z podstawą programową Zgodność z planem pracy świetlicy szkolnej Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone .Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.. Zasady stosowania ZWO na lekcji.. Podczas obserwacji obserwator notuje:Wzór konspektu zajęć i arkusz obserwacji: Wpisany przez: Wojciech Furgała Wzór konspektu zajęć (.doc) wraz z arkuszem obserwacji (pdf) Polityka prywatności "cookies" ZPR-S Oława 2010 - 2020 Projekt: Anna Kornelia Wydra.. Załącznik 4 - Arkusz obserwacji zajęć - wdrażanie nowej podstawy programowejZamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Dla wygody obserwacji możesz przygotować arkusz obserwacji wraz z obszarem i wskaźnikami, pomoże to obserwującym w sporządzaniu notatek..

Arkusz obserwacji lekcji.

Wanda Pakulniewicz.. Procedura obowiązuje od 13 września 2013 roku.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami.. Aktywność intelektualna: podczas lekcji zadaje pytania, zabiera głos w dyskusji, miewa "problemy".. Ocena lekcji (stopień zrealizowania celów, mocne i słabe strony lekcji)*: 13.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.7) Zalecenia wymienione w arkuszu nauczyciel realizuje w mo żliwie najkrótszym czasie lub terminie okre ślonym przez obserwuj ącego.. Arkusz obserwacji uroczystoci szkolnych.doc (47.50 KB) 7.Dołączył: 2007-10-27.. Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Arkusz obserwacji zajęć ( świetlica) Imię i nazwisko nauczyciela: Data hospitacji: Stopień awansu zawodowego: Grupa: Rozmowa przedhospitacyjna 1.. Koło Majsterkowicza - program.. OBSERWACJA ZAJĘĆ UKIERUNKOWANA NA: ocenianie, wiedzę, umiejętności, postawy uczniów .ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Remigiusz Wieczorek.. Zał ączniki : 1) Arkusz obserwacji, 2) Arkusz podsumowuj ący dla nauczyciela, 3) Arkusz obserwacji nauczyciela współorganizuj ącego w klasie integracyjnej,3.. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z .Dlatego dyrektor może przyjąć, że obserwacja może być realizowana na zajęciach prowadzonych przez tego samego nauczyciela, nauczycieli wybranych zajęć (np. godziny wychowawczej), na pierwszej godzinie lekcyjnej, obejmować fragment zajęć (5, 10, 15 minut), całe zajęcia lub grupę zajęć, albo - w przypadku przedszkola - cały .lub w języku polskim (obserwacja lekcji każdego innego przedmiotu).. Załącznik 1 - Kwestionariusz poprzedzający obserwację.. Strefa uczniów.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.11.. - wykonanie kotylionu.. Kamieńczyk.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami.. Realizacja, administracja: Wojciech Furgała.. Podczas każdej obserwowanej lekcji student wypełnia jeden arkusz obserwacyjny, w tym tzw. metryczkę, czyli dane dotyczące obserwowanej lekcji: datę i godzinę lekcji, nazwę instytucji w której odbywa się obserwacja, klasę/grupę, nazwisko nauczyciela Harmonogram wspomagania.. Mieroszów.. Pilnie poszukuje przykładowych arkuszy obserwacji zajęc w świetlicy dla mojego opiekuna stażu, prosze o pomoc gdyż sama nie wiem jak skonstrułowac taki arkusz zeby zawierał wszystkie potrzebne zagadnienia do oceny zajęć prowadzonych przeze mnie w .Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych.. Status: Nieobecny.. Załącznik 3 - Arkusz obserwacji nauczyciela wspomagającego.. Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej.. Autorefleksja i wnioski do dalszej pracy*: * Nauczyciel wypełnia po zrealizowanej lekcji - omawianie podczas rozmowy podsumowującej (podpis nauczyciela) Opracowanie: Dorota Suchacz ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - z .Procedura obserwacji zajęć w SP nr 6 w Wejherowie.. Suliszewo.Arkusze obserwacji.. Arkusz obserwacji lekcji lub zajec.doc (68.00 KB) 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt