Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języków

Pobierz

Przeczytaj zdania i odpowiedz na pytania.. Pełnił funkcję hetmana wielkiego litewskiego, pogromca Szwedów w bitwie pod Kircholmem………………., która miała miejsce w roku………………….. 2.Przypomnijmy, że w ubiegłym roku uczniowie musieli odpowiadać na konkretne pytania do tych tekstów, np. wymienić dwie przyczyny zanikania języków podanych w tekście, wymienić przyczyny .Matura 2017 - polski podstawowy [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] Uczniowie musieli odpowiadać na konkretne pytania do tych tekstów, np. wymienić dwie przyczyny zanikania języków podanych w tekście .a) (0-2) Wybierz z listy a-f właściwe akty mowy i podaj dwa różne przykłady ich użycia w tekście.. Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języków.. Na początek uczniowie zmierzą się z językiem polskim.. ……….………………………………………………………………………………………….. ……….………………………………………………………………………………………….. Zadaniem maturzystów było odpowiedzieć na konkretne pytania do tych tekstów, np. wymienić dwie przyczyny zanikania języków, czy jaki ma wpływ na rozumienie tekstu stylizacja gwarowa.2.. (2 pkt) Na podstawie akapitu 2. podaj dwie przyczyny zanikania języków mieszkańców Wielkich Andamanów.Uczniowie musieli odpowiadać na konkretne pytania do tych tekstów, np. wymienić dwie przyczyny zanikania języków podanych w tekście, wymienić przyczyny zdziwienia Sienkiewiczem, dlaczego .a) Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języ-ków..

Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języków.

Nie miecz, nie tarcz - bronią Języka/ Lecz - arcydzieła (Cyprian Kamil Norwid) (NIE) MATURA 2017 POLSKI PODSTAWOWY PYTANIA, ODPOWIEDZI: Zadanie 8.. Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języków.. C. Nadużywanie social mediów oraz filmów dostępnych w internecie.Podaj nazwy dwóch środków językowych, które wprowadzają podniosły styl w laudacji na cześć Sławomira Mrożka.. Autorka stworzyła tekst, w którym dominują: a .Na podstawie: a) Na podstawie tekstu lub własnej wiedzy wymień dwa problemy, z którymi borykają się mieszkańcy miast w Chinach wskutek zanieczyszczenia powietrza.. Np.Wypisz z pierwszego akapitu tekstu przykład personifikacji i wyjaśnij, czemu służy zastosowanie tego środka wyrazu.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.MATURA 2017 JĘZYK POLSKI ODPOWIEDZI.. Matura z geografii 2018 odbyła się 14 maja 2018 roku o godzinie 14:00.. Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języków.. Przystąpiło do niej około 73 tysiące maturzystów.. Uzasadnij swoją odpowiedź.a.. - wymieranie językówWielkie wymieranie języków Języki giną znacznie szybciej niż zagrożone gatunki roślin i zwierząt.. (0-2) Podaj dwie przyczyny - jedną dotyczącą twórczości i drugą dotyczącą biografii pisarzaMatura 2011 zaczyna się 4 maja.. Odpowiedź na zadanie z Egzamin maturalny Język polski..

Treść:a) Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języków.

Odpowiedzi, pytania i arkusze z matury 2011 z języka polskiego tuż po egzaminie na naszej stronie .a) Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języków.. Do najbardziej zagrożonych należą języki Aborygenów oraz języki afrykańskie, ale .Nazwa języka, który się narodził: .. b) Zaproponuj przykład działania ‒ inny niż przedstawiono w tekście ‒ którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.Na podstawie: ,,Gazeta Wyborcza", IX 2006 r. a) Podaj dwie negatywne dla gospodarki człowieka konsekwencje opisanego zjawiska.. B. Chęć posługiwania się zasadami poprawności wypowiedzi.. Na podstawie akapitów trzeciego i czwartego podaj dwie cechy świadczące o tym, że tekst Edwina Bendyka został napisany stylem publicystycznym.. ……….………………………………………………………………………………………….. ……….………………………………………………………………………………………….. b) Jak autor ocenia zjawisko zanikania języków?Uczniowie musieli odpowiadać na konkretne pytania do tych tekstów, np. wymienić dwie przyczyny zanikania języków podanych w tekście, wymienić przyczyny zdziwienia Sienkiewiczem, dlaczego .Matura z geografii 2018 - arkusz i odpowiedzi.. Nazwa środka językowego Przykład z tekstu 1. .. Na podstawie tekstu Ewy Kołodziejek wyjaśnij, .a) Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języków..

Uzasadnij swoją odpowiedź.a) Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języków.

Zmniejszenie powierzchni ekumeny.. - wymieranie języków - wypieranie przez inne języki b. Jak autor ocenia zjawisko zanikania języków?. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: - moda językowa (angielski, chiński, hiszpański) - presja językowa - globalizacja kulturya) Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języków.. b) Jak autor ocenia zjawisko zanikania języków?. Zalanie nadbrzeżnych pól uprawnych.. Wyspiański, Sienkiewicz i de Saint-Exupéry na maturze z polskiego - między innymi ci autorzy pojawili się na pisemnej maturze z języka polskiego.Jeśli twórca mowy chce, by odbiorca został przekonany do czegoś, używa języka przede wszyst-kim w funkcji: A. ekspresywnej B. perswazyjnej C. poetyckiej D. informatywnej Zadanie 1.5.. - wymieranie języków - wypieranie przez inne języki .. Poziom podstawowy 2017a.. Uzasadnij swoją odpowiedź.Opublikowany in category Matura, 28.08.2020 >> [MATURA 2018] Na podstawie tekstu "Milknące głosy" podaj dwie przyczyny zanikania języków.. Zadanie 12. b) Podaj przykład gospodarczej korzyści, jaką można odnieść w przyszłości w wyniku topnienia pokrywy lodowej w Arktyce.. Na napisanie poziomu rozszerzonego mieli 180 minut, czyli bite 3 godziny.. Dlaczego wybrałeś właśnie te przyczyny?. A. wymieranie małych plemion, mowa jest skarbnicą wiedzy B. mowa jest skarbnicą wiedzy, język określa lud C. wymieranie małych plemion, brak szacunku do tradycji D. krewni niczego nie dziedziczą, brak słownikówWymień trzy przyczyny zanikania jezior..

b) Jak autor ocenia zjawisko zanikania języków?

Naród żyje, dopóki język jego żyje, bez języka narodowego nie ma narodu.. Uzasadnij swoją odpowiedź.Podaj dwie przyczyny używania natrętów językowych, wskazane w tekście Ewy Kołodziejek.. (0-2) 3.1. Podaj dwie przyczyny używania natrętów językowych, wskazane w tekście Ewy Kołodziejek.. - wymieranie języków - wypieranie przez inne języki b. Jak autor ocenia zjawisko zanikania języków?. Każdy z nich zilustruj przykładem z tekstu.. Na podstawie tekstu podaj dwie przyczyny zanikania języków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt