Przeczytaj zdania a e uzupełnij luki 1 7 wpisując wybrane

Pobierz

Dwa wyrazy nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (13.1 - 13.4) literę którą oznaczono brakujące zdanie.. Wir (3) heute Abend ins .Kapitel 1 Modul 4 11 1 _____ you sometimes watch a .6 Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu z zadania 5. przeczytaj zdania a-h uzupełnij luki1-8 wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi przeczytaj zdania a-h uzupełnij luki1-8 wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi .9 Przeczytaj zdania i dopasuj do nich obrazki.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). 2 It is c n in my school to wear make-up.Następnie uzupełnij każdy wykres, wpisując w odpowiednie luki właściwe.. Przeczytaj zdania (a-e).. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.3.1 D 3.2 B 3.3 C.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Podajemy prawidłowe odpowiedzi z gimnazjalnego testu z języka niemieckiego.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i .. Trzy słowa podano dodatkowo - nie pasują .. wobec siostrzeńca.. Wpisz w luki .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wybrane czasowniki podaj w prawidłowej formie gramatycznej.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Próbowali pozbyć się rywala.. Wybierz odpowiedzi A, B albo C aby poprawnie uzupełnić luki 1 - 5..

Przeczytaj zdania a do e uzupełnij luki 1 do 9 wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi .

Uwaga: istnieje wiele możliwości.. Spróbuj!. (3 pkt) Zapoznaj się z ilustracjami.. Uzupełnij luki (1-7), wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.. Wpisz rozwiązania do tabeli.Zadanie 1 Uzupełnij zdania brakującymi słowami.. Uzupełnij zdania czasownikami legen (A) lub liegen (D).. Uwaga!. DODAJ + Język niemiecki.. Zaloguj.. Przeczytaj poniższy dialog.. Dwie nazwy rzek oraz miast zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnych .Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1-10.3 zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.wpisz w luki odpowiednie okreslenia wybrane z ramki ponizej Wpisz liczby dwucyfrowe , w których suma cyfr jest równa 11 .Ile jest takich liczb Przeczytaj komentarze na blogu Agaty .7.3.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Po dwukrotnym wysłuchaniu trzech dialogów (1.1. dopasuj do nich odpowiednie miejsca (A - D).. Pomocne będzie zadanie 10 z podręcznika.. ZALOGUJ.. Uzupełnij każdą lukę (8.1. jedną z podanych poniżej form tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ..

4.Przeczytaj zdania ( a-e ) .

Dobierz brakujące zdania (A-E) tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Im Sommer fahren wir ans Meer.W Odpowiedź na zadanie z Wir smart 2.. Wpisz .Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę,Uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z informacjami.. ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij luki w dialogach:1. kommeCzasownik kommen odmieniony dla pierwszej osoby liczby pojedyncz Odpowiedź na zadanie z Wir smart 3. Wydanie 2017.. • Zdecyduj, którym z podanych słów należy uzupełnić każdą lukę, aby zdanie miało sens.. (5 pkt.). Uzupelnij luki (1-10) , wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi .. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i .7.4.. Książki.. (2,5 pkt) Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki (1.1. podanymi poniżej czasownikami tak, aby otrzymać logiczny tekst.. Przedmiot.. Zadanie 8.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny.. Nakłaniali króla Marka do ożenku.. Wpisz odpowiednią literę do poniższej tabeli.. Prosze na dzisiaj .. Wybrane czasowniki podaj w prawidłowej formie gramatycznej.. Napisz gdzie zanjdują się poszczególne przedmioty, tak jak w przykładzie.. 2 Przeczytaj tekst o tygodniu mody i uzupełnij luki przymiotnikami..

Przeczytaj zdania (a-e).

• Popatrz na wyrazy poprzedzające luki i następujące po nich.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zadrwił z baronów.Na mapie Niemiec oznaczono cyframi 1.1.-1.3. wybrane rzeki, a cyframi 1.4.-1.6. wybrane miasta.. Zajrzyj do notatki z poprzedniej lekcji.Przeczytaj dialogi (a-d) uzupełnij luku (1-12) wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.Proszę na dziś Answer.. .Kapitel 1 Modul 4 11 Przeczytaj zdania (a-e).. Prosze na dzisiaj !. Uzupełnij luki ( 1-9 ) wpisując wybrane odpowiedzi .. Uzupełnij luki (1-5), wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi a. b. Mia seht (2 .Zadane 7 (3 pkt) 6 szkoły podstawowej.. Dwa wyrazy nie pasują do żadnej luki.. Uzupelnij luki (1-10) , wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi .. Wpisz w luki 7.1. przeczytaj tekst z którego usunięto trzy zdania ktore zdania a-e uzupełniają luki 1-3.. Uzupełnij luki, wybierając jedno z podanych słów.. ZADANIE 8 Przeczytaj teksty.. Zwróć uwagę, czy dnana rzecz już gdzieś leży (D), czy dopiero ją kładziemy (A).. Sklep.. Uwaga!. Zadanie 2.. Isst - esse - esst Und was _____ du ?Przeczytaj zdania (a-e).. Baronowie z dworu byli zazdrośni o wielkoduszność króla.. • Przeczytaj polecenie.. Przeczytaj zdania a do e uzupełnij luki 1 do 9 wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi .. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

Zarejestruj.. Zadanie 3 Wybierz czasownik pasujący do zdania i wpisz go w odpowiedniej formie czasu teraźniejszego.. 1 Przeczytaj zdania.. (8 pkt.). Uzupełnij luki (1-7), wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.. Zadanie 1.. Uwaga: istnieje wiele możliwości.. 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama monikath483 monikath483 1. kann 2. muss 3. kann 4. muss 5. können 6. müssen 7.. Uzupełnij luki (1-7), wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.. Przyjrzyj się mapie, a następnie dobierz odpowiednią literę (A-E) do nazw rzek, a literę (F-J) do nazw miast.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Question from @Tatianapirzamek - Szkoła podstawowa - Język niemieckiprzeczytaj zdania a-h uzupełnij luki1-8 wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.. Posłuchaj rozmowy jeszcze raz.. części zdania.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. z którego usunięto cztery zdania.. Zadanie 4.. Szkola edukacja.. Ten się wymigał.. Tobias jedzie dzisiaj w góry.b.. Tristan powrócił do Kornwalii.. Przeczytaj tekst.. Uwaga: istnieje wiele możliwości.Przeczytaj zdania (a-e) ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt