Ilu jest nauczycieli w polsce 2022

Pobierz

Ponad 400 tysięcy z nich to kobiety.. Sektor prywatny obejmuje 13,4% etatów nauczycieli (w roku poprzednim odsetek ten wynosił 13,0%).4 days agoApr 27, 2022Jan 5, 20221 day agoDziennik Ustaw w 2022 roku - ostatnia opublikowana pozycja 1961 z dnia 16 września 2022 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. poz. 1914Data ogłoszenia: 2022-09-12Data wejścia w życie: 2022-09-13 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej .3 days agoJul 25, 2022Sep 21, 2020Mar 28, 2022Dec 23, 2021Nov 10, 20214 days agoToday liczba dzieci i młodzieży do í9 r.ż.. Wynosi ona obecnie 587 936.. 4 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) w gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, a w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska przypadku, organ sprawujący .Na konferencji minister edukacji Anny Zalewskiej poznaliśmy też liczbę etatów nauczycieli, którzy pracują w Polsce w 2019 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt